601
331
203
34
55
میانگین زمان داوری 23

  اطلاعات نشریه 


سال آغاز انتشار: 1392
اعتبار و رتبه علمی نشریه: علمی - پژوهشی با رتبه (ب)
همکاری با انجمن علمی: انجمن علمی علوم و فناوری رادار ایران
حوزه  تخصصی: پژوهش های رادار
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: دوفصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
روش مأخذنویسی: IEEE (راهنمای رفرنس دهی)
ایمیل نشریه: radar@ihu.ac.ir
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان مقالات

این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد
Creative Commons License  

این نشریه به منظور فراهم آوردن بستری مناسب برای کمک به اعتلاء و ارتقای دانش رادار در کشور و ارائه پیشرفت های جدید و دستاوردهای علمی و تخصصی با رعایت نکات بخش راهنمای نویسندگان، در حوزه های ذیل به صورت رایگان مقاله می پذیرد:

1- سیستم‌های رادار و کاربردها (هوایی، فضایی، دریایی، مراقبتی، هواشناسی، کنترل آتش، نفوذکننده، تشخیص مواد، آرایه فازی، دهانه مصنوعی و ...)
2- تجهیزات و زیرسیستم‌های راداری (آنتن فرستنده، گیرنده، مولد شکل موج، منابع تغذیه، قطعات نیمه هادی، لامپها و ...)
3- پردازش سیگنال‌های راداری (الگوریتم پردازش، ترکیب داده‌های راداری، شناسایی و دسته بندی اهداف، CFAR ، آشکارسازی و ...)
4- مدل‌سازی و شبیه‌سازی راداری (انتشار امواج راداری، انواع کلاتر، سطح مقطع راداری، شبیه‌سازها و ...)
5- فناوری‌های نوین در سیستم‌های راداری (رادارهای با پهنای باند وسیع، نویزی، نوری، پراکنش مستقیم، تراهرتز و ...) 
6- مدیریت، راهبردها، تجربیات و روش‌های به‌کارگیری سامانه‌های راداری
7- سایر زمینه‌های مرتبط

 نکات:

شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 27، اسفند 1401 (شماره پیاپی 27، فصلنامه بهار و تابستان) 

مقاله پژوهشی

طراحی کد رادار جهت بهینه سازی آشکارسازی، تحت قید خودبستگی سفید شده

پیروز مجدالاشرافی؛ مهرداد اردبیلی پور


تشخیص هدف از چف دریایی در مد جستجو مبتنی بر الگوریتم یادگیری عمیق

سید وحید علوی پناه زو؛ نادعلی زارعی؛ مهدی ملازاده گل محله


ابر واژگان

نشریات مرتبط