تماس با ما

 نشریه علمی "رادار"

نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت امام محمد باقر(ع)، موقعیت مرکزی، دایره نشریات،

تلفن 74188239       صندوق پستی: 187-  16585 
radar@ihu.ac.ir
 www.radar.ihu.ac.ir

 


CAPTCHA Image