تماس با ما

 نشریه علمی "رادار"

نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت امام صادق(ع)، ساختمان باقرالعلوم(ع)، دایره نشریات،

تلفن 74189191 و نمابر: 74189195      صندوق پستی: 187-  16585 
radar@ihu.ac.ir
 www.radar.ihu.ac.ir

 


CAPTCHA Image