داوران

داوران و مشاوران نشریه علمی رادار در سال 1399

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

سید روح‌الله ثمره هاشمی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

2

محمد خلج امیرحسینی

دانشگاه علم و صنعت ایران

3

سید وهاب شجاع‌الدینی

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

4

مهرزاد بیغش

دانشگاه شیراز

5

محسن میوه­چی

دانشگاه اصفهان

6

هادی زیانی

دانشگاه صنعتی قم

7

فاطمه گران

دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی

8

امیر محمد عابد

دانشگاه صنعتی شریف

9

سید محمد علوی

دانشگاه جامع امام حسینع

10

مجتبی بهزاد فلاح‌پور

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

11

محسن مداح‌علی

دانشگاه صنعتی اصفهان

12

میثم بیات

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

13

محمود محصل فقهی

دانشگاه تبریز

14

مجید اخوت

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

15

حمیدرضا خدادادی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

16

روح‌اله رضوی‌نژاد

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

17

میریوسف هاشمی

دانشگاه شهید مدنی

18

پوریا کرمی

دانشگاه صنعتی شریف

19

شهریار شیروانی‌مقدم

دانشگاه شهید رجایی

20

محمد ضیغمی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

21

علی فرمانی

دانشگاه لرستان

22

نادعلی زارعی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

23

رضا فاطمی مفرد

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

24

رضا کیوان شکوه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

25

عبدلله ملک‌زاده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

26

سید محمد هاشمی

دانشگاه شهید رجایی

27

مجتبی بهشتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

28

علی فرحبخش

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

لیست مشاوران و داوران مجله در سال 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

مجید اخوت

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2

محمدتقی بطحایی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

احمد چلداوی

دانشگاه علم و صنعت ایران

4

محمد خلج امیر­حسینی

دانشگاه علم و صنعت ایران

5

جلیل راشد محصل

استاد– دانشگاه تهران

6

امیراحمد شیشه­گر

دانشگاه صنعتی شریف

7

حبیب‌اله اعلمی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

8

محمد مردانه

دانشگاه صنعتی شیراز

9

پگاه همدانی

دانشگاه اصفهان

10

رضا حق­مرام

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

11

محمد واحدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

12

ایمان احمدی جنیدی

پژوهشگاه وزارت نیرو

13

محمدهادی علائیان

دانشگاه علم و صنعت ایران

14

صمد تقی‌پور بروجنی

دانشگاه شهرکرد

15

حمید اکبری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

16

صادق بجانی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

17

فضل‌اله ادیب­نیا

دانشگاه یزد

18

عبدالرسول میرقدری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

19

مجید غیوری ثالث

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

20

مهدی آبادی

دانشگاه تربیت مدرس