دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 25، شهریور 1400، صفحه 1-140 

مقاله پژوهشی

بررسی عملکرد رادارهای آرایه‌ فازی- چندورودی-چندخروجی تنوع فرکانسی در محیط با کلاتر ناهمگن

صفحه 1-16

حمیدرضا فتوحی فیروزآباد؛ حسین قانعی یخدان؛ سید مهدی حسینی اندارگلی؛ جمشید ابویی


تحلیل خطای زوایای اویلر در روش مکان‌یابی LOS با یک ماهواره LEO

صفحه 25-33

علی نوروزی؛ گودرز سعادتی مقدم؛ امیر ستایش؛ محمد مهدی نایبی


تحلیلی بر مشخصات فیزیکی و پیاده سازی بازتابنده های پلاسمایی

صفحه 35-44

فاطمه صادقی کیا؛ محمدرضا دوربین؛ محمود تلافی نوغانی؛ جابر سیدی؛ عبدالرضا جباری


طراحی و ساخت سامانه تصویربرداری صوتی از تأسیسات زیرزمینی

صفحه 45-55

مسعود اردینی؛ علی تمیمی؛ حمیدرضا خدادادی؛ عباس بشیری؛ یحیی بایرامی