نویسنده = سید محمد علوی
ارائه یک روش جدید برای راه‌اندازی لامپ مگنترون با استفاده از مبدل نیم‌پل تغییر فاز یافته

دوره 8، شماره 2، دی 1399، صفحه 9-20

ابوالفضل نصیری؛ محمد رضا بنائی؛ سیدمحمد علوی؛ شهرام حسین زاده


تخمین حالت دریا با استفاده از رادار با قدرت تفکیک بالا

دوره 4، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 31-40

علی محمد دهقانی؛ سید محمد علوی؛ عباس شیخی؛ رضا حق مرام؛ مریم سادات خاتمی