دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 24، دی 1399 
کاهش سطح گلبرگ‌های فرعی در آنتن‌های سهموی بازتابنده

صفحه 89-96

سید میلاد حسینی؛ سید محمد هاشمی؛ پیمان حسنی