دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 27، تیر 1401 (شماره پیاپی 27، فصلنامه بهار و تابستان) 
تشخیص هدف از چف دریایی در مد جستجو مبتنی بر الگوریتم یادگیری عمیق

صفحه 75-85

سید وحید علوی پناه زو؛ نادعلی زارعی؛ مهدی ملازاده گل محله


تشخیص رادارهای چندحالته بر اساس معیارهای تشابه در حضور پالس‌های درهم‌رفته

صفحه 91-103

محمدجواد قلندری؛ سید مهدی حسینی اندارگلی؛ نادعلی زارعی؛ مهدی ملازاده گل محله


بهینه سازی CPML پهن باند با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی

مهران تسلیمی؛ عطاالله ابراهیم زاده؛ بیژن ذاکری؛ سید مهدی حسینی اندارگلی


محاسبه سطح مقطع راداری آنتن پلاسمایی مغناطیده با سطح مقطع بیضوی

سمیه پیریزاد هجراندوست؛ عباس عبدلی آرانی؛ زینب رحمانی نوش آبادی