بررسی جابجایی های پیش لرز گسل اهر- ورزقان با استفاده از سری زمانی تداخل سنجی راداری

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان

2 دانشگاه شیراز

3 تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده علوم طبیعی- گروه علوم زمینی

چکیده

تکنیک تداخل سنجی راداری با توجه به پوشش مکانی وسیع و قدرت تفکیک مکانی بالا ابزار ارزشمند در پایش جابجائی پوسته زمین است. در این مقاله تغییرات ایجاد شده در پوسته زمین پیش از زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان واقع در شمالغرب ایران با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری مبتنی بر پراکنشگر های پایدار بررسی شده است. روش پراکنشگر های پایدار استفاده شده در این مقاله StaMPS میباشد که توسط دانشگاه استنفورد ارائه شده است و داده های مورد استفاده شامل 20 تصویر راداری از سنجنده Envisat ASAR ، از سال های 2003 تا 2010 در مدار پائین گذر میباشند. با توجه به نتایج اخذ شده بیشترین نرخ جابجایی در منطقه مورد مطالعه 9 میلیمتر بر سال میباشد. بررسی ساز و کار گسل جنوب اهر در تمامی بخشهای گسل، ساز و کار امتداد لغزی راستگرد نشان می دهد که با داده های زمین شناسی کاملا یکسان و همخوان است.

کلیدواژه‌ها