کلیدواژه‌ها = ویژگیها
تشخیص هدف از چف در فضای چند بعدی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 1-10

نادعلی زارعی؛ محمد مهدی نایبی؛ احمدرضا امین؛ میثم رییس دانایی؛ حبیب اله اعلمی