کلیدواژه‌ها = چف
تشخیص هدف از چف دریایی در مد جستجو مبتنی بر الگوریتم یادگیری عمیق

دوره 10، شماره 1، تیر 1401

سید وحید علوی پناه زو؛ نادعلی زارعی؛ مهدی ملازاده گل محله


تشخیص هدف از چف در فضای چند بعدی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 1-10

نادعلی زارعی؛ محمد مهدی نایبی؛ احمدرضا امین؛ میثم رییس دانایی؛ حبیب اله اعلمی