کلیدواژه‌ها = تشخیص
تشخیص هدف از چف دریایی در مد جستجو مبتنی بر الگوریتم یادگیری عمیق

دوره 10، شماره 1، تیر 1401، صفحه 75-85

سید وحید علوی پناه زو؛ نادعلی زارعی؛ مهدی ملازاده گل محله


تشخیص هدف از چف در فضای چند بعدی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 1-10

نادعلی زارعی؛ محمد مهدی نایبی؛ احمدرضا امین؛ میثم رییس دانایی؛ حبیب اله اعلمی