نویسنده = عطاالله ابراهیم زاده
بهینه سازی CPML پهن باند با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی

دوره 10، شماره 1، تیر 1401

مهران تسلیمی؛ عطاالله ابراهیم زاده؛ بیژن ذاکری؛ سید مهدی حسینی اندارگلی


تخمین پارامترهای مدل K کلاتر رادار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

دوره 4، شماره 3، آبان 1395، صفحه 55-65

عطاالله ابراهیم زاده؛ محمد آخوندی درزیکلایی