نویسنده = حبیب اله عبیری
طراحی یک آنتن آرایه انعکاسی پهن باند دو گلبرگی با یک آنتن تغذیه

دوره 9، شماره 2، آذر 1401، صفحه 79-88

فاطمه اعتصامی؛ شاپور خورشیدی؛ حبیب اله عبیری


بررسی تأثیر شکل دهی سهموی کاتد بر عملکرد مگنترون نسبیتی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 25-32

حسن زیبائی نژاد؛ حبیب اله عبیری


طرح و شبیه سازی آنتن آرایه ای مسطح موج بری شکاف دار پهن باند مونوپالس

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-10

محمد ساده لاری؛ حبیب اله عبیری


بررسی خصوصیات الکترومغناطیسی نانوکامپوزیت های اپوکسی-گرافن

دوره 2، شماره 4، شهریور 1393

کمال جانقربان؛ رحیم اقرء؛ حبیب دانش منش؛ حبیب اله عبیری