نویسنده = سید علیرضا سیدین
بهبود تصویرسازی سه ‌‌بعدی در سونار روزنه ‌مصنوعی ‌معکوس چندپایه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 97-109

سید علی عرفانی؛ سید علیرضا سیدین


تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار دهانه مصنوعی لوچ تک آنتنی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 49-63

سید محمد ذبیحی مداح؛ سید علیرضا سیدین


تصویرسازی برمبنای مدل در رادار دهانه ترکیبی نواری گردشی زمین‌پایه

دوره 3، شماره 2، مرداد 1394

سید روح الله ثمره هاشمی؛ سید علیرضا سیدین