مکان یابی منابع میدان نزدیک در محیط های ناهمگن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

مکان‌یابی منابع یکی از مسائل مهم در زمینه پردازش سیگنال‌های آرایه‌ای در کاربردهای راداری و سوناری است. کارآیی الگوریتم-های موجود برای مکان‌یابی در شرایط واقعی به‌شدت کاهش می‌یابد. یکی از شرایطی که باعث این کاهش کارآیی می‌شود، تلفات همبستگی موج منتشرشده در اثر عبور از محیط ناهمگن است. در این مقاله روشی برای مکان‌یابی منابع میدان نزدیک شامل تخمین زاویه ورود سیگنال و فاصله در حضور ناهمگنی محیط ارائه شده‌است. با توجه به نتایج شبیه‌سازی‌های انجام‌شده، مشاهده می‌شود روش ارائه‌شده خطای کمی را نسبت به روش موجود برای مکان‌یابی منابع میدان نزدیک دارد و می توان امیدوار بود که سیستم ارائه در این کار بتوانددر رادارهای آرایه فازی جهت یاب استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Near-Field source localization in Non-Homogeneous Environments

نویسندگان [English]

 • Atefeh Gholipour 1
 • Bijan Zakeri 2
 • Khalil Mafinejad 1
1
2
چکیده [English]

Source localization is an essential part of array signal processing including radar, sonar, seismology and oceanography applications. The performance of the presented source localization methods are degraded substantially in practical situations. One of the conditions which decreases the performance of these methods, is the coherent loss caused by the propagation of the wavefront through random nonhomogeneous media. In this paper, a near-field source localization algorithm including direction of arrival and range estimation is presented in nonhomogeneous media. Simulation results show the performance of the proposed algorithm which has a lower estimation error in source localization of near field sources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Source Localization
 • Direction-of-arrival
 • Nonhomogeneous media
 • imperfect spatial coherence
 • multiplicative noise
 1. R. O. Schmidt, "Multiple emitter location and signal
 2. parameter estimation," IEEE Trans. Antennas Propag.,
 3. vol. 34, no. 3, pp. 276-280, 1986.
 4. R. Roy, A. Paulraj, and T. Kailath, "ESPRIT-A
 5. subspace rotation approach to estimation of parameters
 6. of cisoids in noise," IEEE Trans. Acoust., Speech,
 7. Signal Process., vol. 34, no. 5, pp. 1340-1342, 1986.
 8. J. C. Chen, R. E. Hudson, and Y. Kung, “Maximum
 9. likelihood source localization and unknown sensor
 10. location estimation for wideband signals in the nearfield,”
 11. IEEE Trans. Signal Process., vol. 50, no. 8, pp.
 12. –1854, Aug. 2002.
 13. Y. D. Huang and M. Barkat, “Near-field multiple
 14. source localization by passive sensor array,” IEEE
 15. Trans. Antennas and Propagat., vol. 39, no. 7, pp. 968–
 16. , 1991.
 17. J. Liang and D. Liu, “Passive localization of mixed
 18. near-field and far field sources using two-stage music
 19. algorithm,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 58, no.
 20. , pp. 108–120, Jan. 2010.
 21. E. Grosicki, K. Abed-Meraim, and Y. Hua, “A
 22. weighted linear prediction method for near-field
 23. source localization,” IEEE Trans. Signal
 24. Process., vol. 53, no. 10, pp. 3651–3660, 2005.
 25. N. Yuen and B. Friedlander, “Performance analysis of
 26. higher order ESPRIT for localization of near-field
 27. sources,” IEEE Trans. Signal
 28. Process., vol. 46, pp. 709–719, 1998.
 29. J. Jiang, F. Duan, J. Chen, Y. Li, and X. Hua, “Mixed
 30. Near-Field and Far-Field Sources Localization Using
 31. the Uniform Linear Sensor Array,” IEEE Sensors J.,
 32. vol. 13, no. 8, 2013.
 33. J. Liang and D. Liu, “Passive localization of near-field
 34. sources using cumulant,” IEEE Sensors J., vol. 9, no.
 35. , pp. 953–960, Aug. 2009.
 36. W. Zhi and M. Y.-W. Chia, “Near-field source
 37. localization via symmetric subarrays,” IEEE Signal
 38. Process. Lett., vol. 14, no. 4, pp. 409–412, Jun. 2007.
 39. G.Liu, and X. Sun, “Two-Stage Matrix Differencing
 40. Algorithm for Mixed Far-Field and Near-Field
 41. Sources Classification and Localization,” IEEE
 42. Sensors J., vol. 14, no. 6, 2014.
 43. A. B. Gershman, C. F. Mecklenbrauker, and J. F.
 44. Bohme, "Matrix fitting approach to direction of arrival estimation with imperfect spatial coherence of
 45. wavefronts," IEEE Trans. Signal Process., vol. 45, no.
 46. , pp. 1894-1899, 1997.
 47. J. Ringelstein, A. B. Gershman, and J. F. Bohme,
 48. "Direction finding in random inhomogeneous media in
 49. the presence of multiplicative noise," IEEE Signal
 50. Process. Lett., IEEE, vol. 7, no. 10, pp. 269-272, 2000.
 51. B. G. Song and J. A. Ritcey, "Angle of arrival
 52. estimation of plane waves propagating in random
 53. media," J. Acoust. Soc. Amer., vol. 99, no. 3, pp.
 54. -1379, 1996.
 55. S. Shahbazpanahi , S. Valaee and A. B. Gershman, "A
 56. covariance fitting approach to parametric localization
 57. of multiple incoherently distributed sources", IEEE
 58. Trans. Signal Process., vol. 52, no. 3, pp. 592-600,
 59.  
 60. L. A. Chernov, Wave propagation in a random
 61. medium. New York, USA: McGraw-Hill, 1960.
 62. A. Paulraj and T. Kailath, “Direction of arrival
 63. estimation by eigenstructure methods with imperfect
 64. spatial coherence of wavefronts,” J. Acoust. Soc.
 65. Amer., vol. 83, pp. 1034–1040, Mar. 1988.
 66. E. Grosicki, K. Abed-Meraim, and Y. Hua, "A
 67. weighted linear prediction method for near-field
 68. source localization," IEEE Trans. SignalProcess., vol.
 69. , pp. 3651–3660, Oct. 2005.