نویسنده = فاطمه صادقی‌کیا
تحلیلی بر مشخصات فیزیکی و پیاده سازی بازتابنده های پلاسمایی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 35-44

فاطمه صادقی کیا؛ محمدرضا دوربین؛ محمود تلافی نوغانی؛ جابر سیدی؛ عبدالرضا جباری


تاثیر فرکانس و شکل موج تحریک جریان متناوب بر آنتن پلاسمایی تک قطبی U شکل

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 89-95

مجید توحیدلو؛ سید محمد هاشمی؛ فاطمه صادقی‌کیا