نویسنده = سید محمد هاشمی
کاهش سطح گلبرگ‌های فرعی در آنتن‌های سهموی بازتابنده

دوره 8، شماره 2، دی 1399، صفحه 89-96

سید میلاد حسینی؛ سید محمد هاشمی؛ پیمان حسنی


تاثیر فرکانس و شکل موج تحریک جریان متناوب بر آنتن پلاسمایی تک قطبی U شکل

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 89-95

مجید توحیدلو؛ سید محمد هاشمی؛ فاطمه صادقی‌کیا