طراحی و ساخت مدار پس رگولاتور به منظور رسیدن به ضریب بهبود MTIبالا در فرستنده یک رادار آرایه فاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

یکی از عوامل بسیار مهم جهت حذف کلاتر در خروجی گیرنده رادار و افزایش ضریب بهبود فیلتر MTI، در رادار ردگیر کاهش ریپل تغذیه کاتد است. راه حل مناسب برای این موضوع، قرار دادن یک مدار پس­رگولاتور، به­صورت سری با تغذیه کاتد لامپ تقویت­کننده است. در این مقاله مدار پس رگولاتور برای کاهش ریپل درون پالسی تغذیه کاتد یک فرستنده لامپی توان بالا برای رسیدن به ضریب بهبود dB 50 طراحی، شبیه­سازی و ساخته شده و نتایج آزمایش حاصل از ساخت، ارائه شده است. ویژگی شاخص کار حاضر رسیدن به افت درون پالس کمتر از % 05/0 در تغذیه کاتد لامپ کلایسترون توان بالا با دامنه ولتاژ حدود KV 20 و جریان پالسی A 20 با زمان وظیفه % 7 است که موجب رفع محدودیت ضریب بهبود MTI، به واسطه ریپل تغذیه کاتد و رسیدن به ضریب بهبود dB 50 می­شود. طراحی و ساخت مدار پیشنهادی، با فناوری نیمه­هادی است که آن‌هم در نوع خود نوآوری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Implementation of a Post Regulator Circuit to Achieve A High MTI Improvement Factor in a Phase Array Radar Transmitter

نویسندگان [English]

  • Hadi Beyhaghi
  • reza Fatemi Mofrad
Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

In MTI tracking radars, one of the main factors for canceling clutter at the radar transmitter output and increasing MTI filter improvement factor is the reduction of cathode power supply voltage ripples. Voltage ripples can be compensated by inserting a post regulator circuit at the output of the amplifier tube. In this paper, the post-regulator circuit needed to reduce the intra-pulse ripple of a X -band 75KW Klystron transmitter, in order to achieve a 50dB MTI improvement factor is first simulated and then designed and implemented and the test results are presented. The main feature of the presented work is the design and implementation of a post-regulator circuit for a 0.05% voltage ripple level in a high frequency X -band 75 KW Klystron transmitter with a 20KV voltage level and 20A current with a 7% duty cycle. The presented circuit has been implemented with semiconductor technology, which by itself, is an innovation in the circuits of this type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post Regulator
  • Transmitter
  • MTI Improvement Factor
  • Cathode Power Supply؛ Very Low Intra-Pulse Ripple

[1]      Xiangcheng Wang ; Feng Tian ; Issa Batarseh A,"High Efficiency Parallel Post Regulator for Wide Range Input DC–DC Converter". IEEE Transactions on Power Electronics,Year: 2008.

[2]      tauno albert, Ms thesis," Post Regulation Low Drop Out (LDO) Regulator",section 1,2014.

[3]      [3] Suk-Ho Ahn, H.J. Ryoo, "Low-Ripple and High-Precision High-Voltage DC Power Supply for Pulsed Power Applications "IEEE TRANSACTIONS, 2014.

[4]      Chuang Zhang, Dongsheng Ma, Ashok Srivastava," Integrated Adaptive DC/DC Conversion with Adaptive Pulse-Train Technique for Low-Ripple Fast-Response Regulation", 2004.

[5]      Fathi akbar,"Improved regulation and Drop of high voltage DC power supplies for  pulsed loads using resonant converters",pages 73-91,2018(in Persian).

[6]      Technical manual intermediate maintenance,instructions,"Navir 16-30AWG9-6-1",section 3,pp 1-25.

[7]      Merill skolnic,“radar handbook,third edition”,mc graw hill, pp. 111-124,2008.

[8]      sivan,"microwave tube transmitter", pp. 334-342,1994.