حذف کلاتر در رادار هواپایه با استفاده از اطلاعات معین فضای کلاتر و روش حوزه ی مستقیم داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

برای حذف کلاتر در رادارهای هواپایه از پردازش وفقی مکان-زمان استفاده می شود. با توجه به نیاز این الگورریتم به تخمین ماتریس کواریانس، تعداد داده های کمکی محدود و حجم بالای پردازش مورد نیاز، روش هایی نظیر استفاده از فضای معین کلاتر و حوزه ی مستقیم داده در این مقاله معرفی شده اند. در روش اول با تخمین پارامتر های رادار هواپایه و محاسبه ی ماتریس تداخل، ضرایب فیلتر محاسبه می شود. همچنین حساسیت عملکرد این روش نسبت به پارامترهای تخمین زده شده بدست می آید. در ادامه با توسعه ی فضای کلاتر، عملکرد این روش نسبت به خطای تخمین برخی از پارامترها مقاوم می گردد. در روش حوزه ی مستقیم داده با کاهش ابعاد فیلتر، معادلات کمکی لازم برای محاسبه ی بردار ضرایب بدست می آید. برای بهبود عملکرد این روش، راه حل هایی نظیر افزایش مرتبه فیلتر و کمک گرفتن از فضای معین کلاتر ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clutter Mitigation in Airborne Radar Using Deterministic Subspace Clutter and Direct Data Domain

نویسندگان [English]

 • Ehsan Rezagholizadeh
 • Mohammad Ali Sebt
چکیده [English]

Space-time adaptive processing is a useful technique for clutter mitigation in airborne radars.
space-time adaptive processing algorithms usually require estimation of interference covariance
matrix with limited training data and high complexity in processing. To overcome these
problems, in this paper, deterministic clutter subspace and the direct data domain method are
introduced. Two methods are presented. In the first proposed method, filter coefficients are
calculated by estimating airborne radar parameters and also calculation of interference
covariance matrix. The sensitivity of estimated parameters is also computed. By extending
clutter subspace, the suggested method could get more robust against parameter estimation. In
the other proposed method, the direct data domain is employed for calculating the coefficients
vector by reducing the size of filters. Finally, the performance of the suggested algorithms is
improved by utilizing other methods such as using more taps and deterministic clutter subspace.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Space-time adaptive processing
 • airborne radar
 • Deterministic clutter subspace
 • Direct data domain method
 1. L. E. Brennan and I. S. Reed, “Theory of adaptive radar,”
 2. IEEE Trans. on aerospace and electronic systems, vol. AES-
 3. , pp. 237-252, March 1973.
 4. J. Ward, “Space-Time adaptive processing for airborne
 5. radar,” MTI Lincoln Laboratory, MTI Technical report 1015,
 6. December 1994.
 7. A. M. Haimovich and Y. Bar-Ness, “An eigenanalysis
 8. interference canceler,” Signal Processing, IEEE Transactions
 9. on, vol. 39, no. 1, pp. 76-84, Jan.1991.
 10. doi: 10.1109/78.80767
 11. A. Haimovich, “The eigencanceler: adaptive radar by
 12. eigenanalysis methods,” Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on, vol. 32, no. 2, pp. 532-542, April
 13.  
 14. J. S. Goldstein and I. S. Reed, “Reduced-rank adaptive
 15. filtering,” Signal Processing, IEEE Transactions on , vol. 45,
 16. no. 2, pp. 492-496, Feb. 1997.
 17. M. L. Honig and J. S. Goldstein, “Adaptive reduced-rank
 18. interference suppression based on the multistage Wiener
 19. filter,” Communications, IEEE Transactions on, vol. 50, no.
 20. , pp. 986-994, Jun. 2002.
 21. R. Klemm, “Adaptive clutter suppression for airborne phased
 22. array radars,” IEEE, vol. 130, pp. 125-131, 1983.
 23. W. Xiaoqin, W. Anhong, L. Linsheng, and H. Chongzhao,
 24. “Direct data domain approach to space-time adaptive signal
 25. processing,” Control, Automation, Robotics and Vision
 26. Conference, ICARCV 2004 8th, vol. 3, pp. 2070-2075, 6-9
 27. Dec. 2004.
 28. W. Xiaoqin and H. Chongzhao, “Direct data domain
 29. approach to space-time adaptive processing,” Journal of
 30. Systems Engineering and Electronics, vol. 17, no. 1, pp. 59-
 31. , March 2006.
 32. J. Zhao, Z. Zhaoda, and T. Z. Xuhang, “A modified direct
 33. data domain method in spacetime adaptive processing,”
 34. Robotics, Automation and Mechatronics, 2008 IEEE
 35. Conference on, pp. 1154-1157, 21-24 Sept. 2008.
 36. J. T. Carlo, T. K. Sarkar, and M. C. Wicks, “A least squares
 37. multiple constraint direct data domain approach for STAP,”
 38. Radar Conference, Proceedings of the 2003 IEEE, pp.
 39. -438, 8 May 2003.